Závěrečné práce

STRUNKOVICE NAD BLANICÍ: REVIZE

Kozler Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se věnuje jihočeské obci Strunkovice nad Blanicí. Analytická část cílí na bližší seznámení se s obcí a na poukázání na místa pro potenciální zásahy, návrhová část navazuje na průzkum a přikládá vizi budoucího směřování obce v různých měřítcích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.