Závěrečné práce

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

Zvelebil Dominik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh nové budovy magistrátu města Olomouce, který je v současnosti roztroušený po celém městě do několika budov. Některé v nevhodném podnájmu. Objekt je umístěn v lokalitě bývalého autobusového nádraží. Nová budova magistrátu s návazností na nově vytvořený park a tržnici má potenciál stát se dalším městským centrem. V tuto chvíli slouží pouze jako přestupní uzel městské dopravy a neutišený prostor mezi dvěma městskými parky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.