Závěrečné práce

Bytový dům, Mečislavova ulice

Pokorná Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je bytový dům nacházející se v ulici Mečislavova v Nuslích, v Praze 4. Dům je součástí nově vznikající blokové zástavby. Je orientován k východu a západu a má půdorysný tvar obdélníku. Objekt má celkem 6 nadzemních a 2 podzemní podlaží. V přízemí se nachází komerční a společenský prostor. V dalších nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Podzemní podlaží slouží jako skladovací a technické prostory a jsou napojena na podzemní hromadné garáže pod celým vnitroblokem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.