Závěrečné práce

ZŠ Horoměřice

Vašková Magdalena

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Objekt se nachází v Horoměřicích na doposud nezastavěné ploše obklopené převážně polem a nabízí široký rozhled na Prahu a okolní krajinu. Navrhovala jsem zde atriovou základní školu koncepčně dělenou do dvou pater (1. a 2. stupeň). Pracovala jsem s motivem čtverce a kruhu a kombinací základních barev (žluté, modré a červené) s barevně neutrálním betonem a světlým dřevem. Mým hlavním cílem bylo vytvořit pro děti vizuálně zajímavé a hravé prostředí, kam by rády docházeli. Atrium poskytuje žákům bezpečný prostor, kde mohou trávit o přestávce čas ve venkovním prostředí. Kabinety jsou pojaty jako červené železobetonové roury provrtávající budovu ve svislém směru. Motiv kruhu se opakuje i u oken pomyslně provrtávajících budovu horizontálně. Fasáda je obložena bílým vlnitým plechem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.