Závěrečné práce

Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov

Dara Vitudanish

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh dvou bytových domů v pražské čtvrti Zlíchova je snahou o zhmotnění ducha a bohatosti zdrojů dané lokality. Důraz je kladen na důsledné sledování kontextu území, které je dané svojí specifickou polohou v úzkém hrdle vltavského údolí, a na malé měřítko, které vyplývá z vesnické struktury Zlíchova. Práce je dokladem o pochopení řešeného území, nalezení konceptu přes jeho ztvárnění a celkové řešení. Bakalářská práce řeší jedno ze dvou bytových domů, konkrétně jižní dům. Tvoří ho jedno podzemní podlaží, které slouží k parkování. Dále tři nadzemní podlaží k bydlení a ke komerčnímu účelu. Čtvrté nadzemní podlaží tvoří altán.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.