Závěrečné práce

Společenské a kulturní centrum, Stvolínky

Kraus Barbara

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Návrh společenského a kulturního cetra jako jedné z budov v rámci obnovy zaniklého hospodářského dvora v obci Stvolínky nedaleko České Lípy. Nová budova respektuje umístěný a rozměry původní stavby. Je navržena jako podlouhlá přízemní stavba s šikmou střechou a fasádou z lícových cihel. Kulturní a společenské cetrum má sloužit hlavně jako místo setkávání pro všechny generace. Je tvořeno dvěma klubovnami, kavárnou a společenským sálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.