Závěrečné práce

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Kurčová Erika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom novej budovy liečebne dlhodobo chorých v areáli Fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. Cieľom úlohy je vyriešiť prevádzkovo špecifické zdravotnícke zariadenie, v ktorom je kladený dôraz na dodržanie hygienických zón a prevádzkových tokov pacientov, personálu, návštev, zdravotného materiálu a odpadu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.