Výstava ateliérových prací

Centrum jógy a meditace

Bc. Iveta Čabanová

Anotace

Park je umístěn mezi historické budovy, které propojuje a přináší život do areálu. Park je propojen pomocí vodního prvku, který spojuje hlavní dvě místa jezírko a centrum pro jógu a meditaci. Koncept budovy je založen na fungování zen labyrintu. Budova je zapuštěna do terénu a umožnuje tak přístup na střechu, kde se nachází labyrint. V podzemí se nachází třídy pro jógu a meditaci spolu se zenovou zahradou ve středu budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.