Závěrečné práce

PSYCHEDELICKÁ KLINIKA

Řehák Matyáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Současný výzkum alternativních metod léčby duševních poruch za podpory psychedelik odhalil jejich řádově vyšší účinost v porovnání s běžnými psychofarmaky. Jedním z klíčových faktorů ovlivňující léčbu je vnitřní prostředí, v němž terapie probíhá. Pro svou novost však zatím neexistuje ustálená představa, jak by takové prostředí mělo vypadat. Práce hledá odpověď jakou mají mít zařízení pro léčbu psychedeliky podobu, typologii a umístění.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.