Závěrečné práce

Bydlení a kreativní centrum, Kutná hora

Sulan Petr

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt přináší do historického jádra Kutné Hory kvalitní a dostupné bydlení s občanskou vybaveností. Veřejný prostor hraje důležitou roli v sociální interakci obyvatel a v projektu funguje na více úrovních stupňů veřejnosti. Občanská vybavenost zahrnuje terapeutickou ordinaci, komerční prostor k pronájmu a kreativní centrum. Kreativní centrum je zásadním prvkem projektu, klade si za cíl přinést prostor ke kreativní tvorbě všem a bez rozdílů. Objekt je bezbariérový a počítá tak s programem pro hendikepované či osoby se sníženou schopností pohybu. Jednotlivé dílny jsou univerzální prostory, které umožňují rozličné tvořivé práce. Centrum je doplněno odpočinkovou zónou, střešní terasou, komunitní zahradou a kavárnou, která je volně přístupná veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.