Závěrečné práce

Městský dům s bazénem, Vlašim

Doubravová Lada

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem návrhu bylo zatraktivnit centrum Vlašimi, zintenzivnit využití území a zároveň realizovat plavecký bazén. Navržená novostavba polyfunkčního domu nahrazuje stávající zástavbu u křižovatky Riegrovy a Komenského ulice. K obnově tradičních hodnot městského prostředí, zde silně narušeného necitlivou modernistickou výstavbou druhé poloviny 20. století, přispívá koncepce vertikální diverzifikace funkcí – základní funkce volnočasově-sportovního občanského vybavení je doplněna komerčními prostorami určenými pro maloobchod v parteru a bydlením ve 4NP. Provoz bazénu, snadno dostupného pěšky z okolního sídliště, bude mít pozitivní efekt v celoměstském měřítku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.