Výstava ateliérových prací

Bydlení ve svahu

Kateřina Hanková

Anotace

Bydlení ve svahu Okolí Kongresového centra v Praze v Nuslích je považováno za velmi složité území s významnou historií, tvořící jak kulturní, tak i prostorovou dominantu hlavního města. V dnešní době se zde nachází mnoho nedořešených míst. Cílem projektu je návrh bytového domu, který by i přes poměrně rušné okolí poskytoval bydlícím klidné a plnohodnotné bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík