Závěrečné práce

Dílny Ďáblice

Máslo Alex

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá zastavěním parcely na Místě zbouraného kina Moskva. Hlavní téma je práce, nebo spíše její nedostatek na sídlišti. Je kladena otázka jakou roli hraje řemeslná práce v moderním městě, a zda by nebylo možné ji v nějaké aktualizované formě vrátit do města. Zároveň nebylo možné se při návrhu vyhnout pro Prahu jednomu z nejdůležitějších témat a to jakým způsobem budou zintenzivněny a doplněny sídliště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.