Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

REVITALIZACE MĚSTSKÉ ČTVRTI TUHNICE V KARLOVÝCH VARECH

Kiriazeva Vlada

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh koncepce územního rozvoje městské čtvrti Tuhnice v Karlových Varech dle principů udržitelného rozvoje. Cílem práce je navrhnout proměnu současné sídlištní zástavby Tuhnic a ploch navazujícího brownfieldu podle principu města krátkých vzdáleností s jasně čitelnou strukturou veřejných prostranství. Práce je zaměřena především na vytvoření čtvrti odpovídající dnešním požadavkům na městské bydlení. Návrh reflektuje principy kompaktního a polyfunkčního města, využívajícího potenciál místa především ve vztahu k řece Ohři.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.