Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

MĚSTO PACOV - KULTIVACE A NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE PROSTORU V OKOLÍ GYMNÁZIA

Štolba Štěpán

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh urbanistického a architektonického řešení centrální části města významně zasažené asanačními procesy osmdesátých let a následnou nekoncepční výstavbou budovy gymnázia. Ta měla původně sloužit jako kulturní centrum. Stavba si svým tvarem a umístěním vynucuje vlastní prostor a znemožňuje přímé napojení nové zástavby. Práce se snaží o doplnění zástavby a o scelení a oživení centra města, které vlivem vylidnění upadá.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.