Závěrečné práce

TEPLICKÉ POTOKY

Kovářová Lenka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá obnovou dvou potoků na území města Teplice – Bystřice a Sviního potoka. V uplynulém století došlo k zakrytí jejich koryt, neboť byla vnímána jako prvek obtěžující a omezující rozvoj města. Návrh zapojuje potoky zpět do veřejného prostoru a navazuje na charakter okolního prostředí. Vzniklá modrá linie se stává orientačním i spojujícím prvkem města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.