Závěrečné práce

DESIGN MEDICÍNSKÉ TECHNIKY

Coufalová Kristýna

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá tématem designu novorozeneckého inkubátoru, jeho nedostatků a jejich řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.