Závěrečné práce

Design Help - světelná terapie

Voštiarová Laura-Elena

Design, Bakalářská práce

Anotace

Sezónní afektivní porucha je druh deprese vyvolaný především změnou ročního období, a to na podzim a zimu. Nedostatek denního světla narušuje lidský cirkadiánní rytmus. Lidé jsou tedy náchylnější ke vzniku depresí a úzkostí. Světelná terapie je do jisté míry schopna deficit slunečního svitu doplnit a stavy zmírnit, či je úplně eliminovat. Na trhu se takováto zařízení již objevují, avšak mohou být využívány pouze jedincem. Navrhla jsem tedy světlo pro páry, které dvojici v ranních hodinách poslouží pro světelnou terapii a po zbytek dne poté jako stropní osvětlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.