Závěrečné práce

Průmyslové zařízení

Malata Filip

Design, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla. Záměrem práce bylo poskytnout esteticky a funkčně univerzální řešení, při dodržení technických, ekonomických a výrobních nároků na produktu. Skrze studium konkurence jsem dohledal nevýhody aktuálních řešení, ke kterým jsem dodal potenciální řešení. Výsledkem mé práce je produktová řada tepelných čerpadel o dvou vnitřních a dvou venkovních jednotek, která je konkurence schopná a má potenciál pro tržní úspěšnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.