Závěrečné práce

Hasičská zbrojnice

Stuchlíková Klára

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Obec Středokluky se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha-západ. Žije zde kolem 1200 obyvatel. Centrum této obce tvoří tři ulice, které společně utváří trojúhelník, kde se nachází významné instituce zajišťující chod obce. Lokalita, kde navrhuji hasičskou zbrojnici a obecní dvůr se nachází na rohu ulic Lidická a Kladenská. Jedná se o místo, kde se mísí příroda s hranicemi obce a zároveň jde o jednu z prvních věcí, co návštěvníci přijíždějící z Prahy uvidí. Jak hasičárnu, tak bauhof se snažím navrhnout s co možná největším ohledem na místo, kde se nachází a zároveň zajistit co nejlepší funkčnost staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.