Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Rezidence na Špitálce

Procházková Ema

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je rezidenční vila pro velvyslance. Vila splňuje požadavky na soukromé bydlení velvyslance, prostory pro scházení společnosti, technické zázemí a byt domovníka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.