Diplomové práce

HUB Teplice

Bc. Milan Bouček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Stavba je umístěna v centru města Teplice, které je poškozeno rozsáhlými demolicemi. Výsledný projekt se snaží obnovit městský charakter centra a jasně definovat prostor Mírového náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.