Závěrečné práce

Město nad železnicí

Bc. Jana Braňková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vstup do města Konceptem návrhu je zapojení Fantovy budovy a tím celého nádraží do města. Nové náměstí vymezené zástavbou navazující na blokovou strukturu vytváří důstojný vstup do Prahy a Fantově budově navrací symbolický význam. Charakter náměstí je podpořen jednotným návrhem budov a užitými materiály, betonem, sklem a kovem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.