Diplomové práce

Bytový dům v blízkosti historického jádra města Slaný

Bc. Jakub Běloch

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie novostavby bytového domu v blízkosti historického jádra města Slaný.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.