Diplomové práce

Dostavba bloku v centru Plzně

Bc. Michaela Hojovcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu je dostavba bloku v těsné blízkosti historického jádra Plzně mezi hradebním okruhem a nábřežím. Projekt se zabývá řešením vztahů stávající a nově navržené zástavby a hledáním vhodného objemově funkčního řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.