Diplomové práce

Dům České Architektury

Bc. Kamil Měrka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je propojení centra Prahy s parky na Letenské pláni. Tímto propojením by se měl stát objekt navržený do svahu mezi bývalým Stalinovým pomníkem a Čechovým mostem. Věřím, že zvolená kulturně vzdělávací funkce Domu České Architektury plně odpovídá významu dané lokality a přispívá ke zlepšení jejího stávajícího stavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.