Závěrečné práce

Rezervy centra

Bc. Barbora Mikitová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je ověření možnosti stavění v historickém jádře města. Výzkum je proveden v rámci katastrálního území Malé Strany, které je pečlivě zanalyzováno. Na tomto podkladě jsou vytipovány a zkalkulovány stavební rezervy. Práce se snaží obhajovat správnost a nutnost kontinuity stavebního procesu v historickém jádře města. Důkazem předkládá 18 potenciálních stavebních „parcel“ Malé Strany.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.