Diplomové práce

Věznice

Bc. Vít Podráský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Architektonicko-urbanistické řešení nové věznice v Praze. Téma reaguje na současné trendy ve vězeňství – snahy o odtabuizování výkonu trestu ve společnosti. Prověřuje možnosti umístění objektu v rámci městského prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.