Závěrečné práce

Nový městský stadion v Ostravě

Bc. Lukáš Richter

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

© Lukáš Richter - Nový městský stadion v Ostravě (diplomová práce)

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh nového městského stadionu v Ostravě – Svinov. Návrh vychází ze současných tendencí v architektuře těchto staveb a integruje do nich specifické požadavky vyplývající z prostředí a požadavků města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.