Závěrečné práce

Spořilovská radiála

Bc. Kamila Samková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Architektonicko-urbanistická studie prověřila možnost opětovného propojení zahradního města Spořilov a sídliště Spořilov II, které je umožněno díky překrytí a částečnému zahloubení Spořilovské radiály. Radiála v současnosti tvoří nejen téměř nepropustnou bariéru mezi těmito celky, ale je také závažným zdrojem hluku a škodlivin, čímž výrazně snižuje kvalitu života v přilehlých oblastech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.