Diplomové práce

Vnitřní periferie - Týn nad Vltavou

Bc. Zdeněk Ševčík

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem projektu je citlivá dostavba území těsně přiléhajícího k historickému centru města, vytvoření kvalitního veřejného prostoru a bydlení v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.