Závěrečné práce

Město nad železnicí

Bc. Eva Skleničková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vytvoření jasně čitelné hranice pražských čtvrtí, Vinohrad a Žižkova. Hranu představuje nábřeží nad kolejištěm Hlavního nádraží. Nádraží je přidaná hodnota místa - řečiště. Na břehu vzniká atraktivní prostor pro novou městskou zástavbu. Nábřeží sceluje lineární prvek schodiště sloužící jako městský mobiliář s výhledem na propast kolejiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.