Závěrečné práce

Přerov nad Labem - Revitalizace veřejných prostranství

Bc. Kristýna Stará

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem studie je navrhnout úpravy hlavních veřejných prostranství obce Přerov nad Labem se záměrem podstatným způsobem zvýšit jejich obytný standard. Studie se zaměřuje zejména na koncepci prostoru navazujícího na hlavní komunikaci procházející nejstarší částí obce, kompozici zeleně, řešení povrchů a mobiliáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.