Diplomové práce

Galerie na severním předpolí Pražského hradu

Bc. Šárka Malošíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomního projektu je galerie výtvarného umění v prostoru Černínského pole na severním předpolí Pražského hradu. Návrh si klade za cíl urbanisticky zapojit území ke zbytku zahrad a vytvořit zde jejich západní zakončení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.