Závěrečné práce

Malý rynek - Železný Brod

Kůra Martin

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tato bakalářská práce pojednává o zlepšení situace v historickém jádru města Železný brod. Hlavním prvkem návrhu je vyhlídková terasa, která plynule navazuje na novou zástavbu v centrální části náměstí a respektuje stávající stavební prvky. Náměstí . Kamenný ráz celého náměstí harmonizuje s památkově chráněnou zástavbou v bezprostředním okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.