Závěrečné práce

Dómské náměstí, Litoměřice

Holeček Jan

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je revitalizace Dómského náměstí v Litoměřicích. Návrh pracuje s charakterem parkového náměstí a snaží se navrátit náměstí reprezentativní ráz se zachováním přírodní povahy. Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie z předcházejícího semestru do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.