Závěrečné práce

Praha, Jižní Město - Mikulova

Nováková Tereza

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Tématem bakalářské práce je řešení vymezeného prostoru na území hlavního města Prahy v urbanistickém celku Jižní Město. Cílem návrhu bylo vytvořit komunitní prostor s herní krajinou pro návštěvníky všech věkových kategorií a povah. Výsledkem práce je zpřesnění a dopracování studie z předcházejícího semestru do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.