Závěrečné práce

Praha, Jižní Město, Hlavatého

Staňková Tereza

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá dnes nevyužitým a prázdným prostorem mezi panelovými domy, pečovatelským domem a mateřskou školou v jihovýchodním cípu urbanistického celku Jižní Město. Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní a uživatelsky příjemný multifunkční prostor, který bude přístupný více generacím a bude podporovat jejich sblížení. Výsledkem práce je zpřesnění a dopracování studie do úrovně odpovídající dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.