Závěrečné práce

Terapeutická komunita u jezera Milada

Bc. Barbora Stejskalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem tohoto diplomního projektu je navrhnout terapeutickou komunitu pro závislé na nealkoholových drogách. Stavba je umístěna ve svahu rekultivované oblasti jezera Milada v blízkosti obce Roudníky. Výsledný projekt se snaží podpořit vztah mezi komunitou a obcí. Koncept je navržen tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám komunity a příznivě spolupůsobil na léčbě klienta. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.