Závěrečné práce

Vnitroblok a veřejné prostranství bytového domu, Novovysočanská 14, Praha

Sladká Tereza

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Smyslem práce bylo navrhnout takové úpravy stávajícího vnitrobloku, které podpoří jeho prostorové kvality a doplní jej o prvky utvářející hierarchii v intimitě jednotlivých prostor. Prostor vymezený čtyřpodlažními dvorními pavlačovými fasádami, vytváří díky svým proporcím polosoukromý charakter uvnitř městské struktury. Pro dosažení kýžené hierarchie intimity jsou v parteru vnitrobloku navrženy dřevěné zaoblené poloprůhledné stěny (šneci). Jejich vnitřní prostory nabízejí největší soukromí s možností pobytu, po obvodu pak pobyt méně intimní. Celkovou atmosféru vnitrobloku doplňuje na osluněné straně struktura kovové konstrukce umožňující pěstování rostlin a narušující monotónnost kamenné fasády. Navržené úpravy okolí parteru objektu vychází z obdobných principů jako řešení vnitrobloku, jde o jeho členění, rozdělení, hierarchii, tak aby byl dobře čitelný ve smyslu prostoru veřejného - poloveřejného - polosoukromého - soukromého.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.