Závěrečné práce

KRAJINA KOLEM ŽELEZNÉHO ÚJEZDU

Kolihová Natálie

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ve své diplomové práci vypracovávám komplexní krajinářskou studii pro farmu Sochorův statek, zejména vytvářím veřejné prostranství a rozšiřuji okruh působnosti této farmy. Dále se zabývám širšími vztahy v krajině kolem vesnice Železný Újezd, kde řeším problematické oblasti této lokality. V rámci širších vztahů v dané lokalitě se snažím mimo jiné zlepšit prostupnost a obytnost území, umožnit efektivnější zadržovaní vody v krajině a podpořit biodiverzitu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.