Závěrečné práce

BRNO, ČERNOVICE - NOVÝ PARK NA MÍSTĚ PÍSKOVNY

Breuerová Lucie

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

V městské části Černovice se nachází velké celky průmyslových hal a pouze minimálně je zastoupena městská zeleň. Lokalita pískovny je velmi ekologicky cenná, bohatá na flóru i faunu. Nalezneme zde velké množství ohrožených druhů ptáků, jež jsou vázány na biotopy, které se vyvinuly přirozenou sukcesí po ukončení těžby. Těžba bude probíhat až do roku 2056. Současně lokalita slouží jako park, s návazností na okolní zástavbu, nabízející příležitost pro rekreaci. Návrh se dotýká problematiky obnovitelných zdrojů a potravinové soběstačnosti. Návštěvník může projít parkem přes povalové chodníky a z ptačích observatoří pozorovat ptačí život. Nahlédnout do obydlí ovcí a procházet jejich teritoriem. Nebo zabloudit 40 metrů pod horizont až k mokřadům. Občerstvit se v restauraci nebo kavárně, či navštívit výtvarný kurz v multifunkčním centru. Obyvatelé z blízkého okolí si mohou pronajmout komunitní zahradu či parcelu v zahrádkářských koloniích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.