Závěrečné práce

KRAJINA JIHOZÁPADNÍHO OKRAJE BRD

Beranová Veronika

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešené území, které se nachází v blízkosti CHKO Brdy, se rozkládá mezi dvěma sídelními celky. Zdejší krajinu tvoří převážně lesní plochy, které jsou doplněny loukami a pastvinami. Návrh se zabývá celkovým pohledem na krajinu a řeší doplnění místních krajinných struktur. Cílem bylo vytvořit prostupnou a ekologicky stabilní krajinu. V rámci zlepšení prostupnosti v území je navržena naučná stezka, která je novým pěším spojením dvou obcí, a zároveň podporuje obytnost a rekreační funkci krajiny. Ve větším detailu návrh řeší zpřístupnění Strašné skály, která je historicky velmi významným místem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.