Závěrečné práce

Bytový dům se školkou - Palmovka

Císařová Sabina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným objektem je bytový dům s mateřskou školou, který se nachází v Praze 8 na Palmovce. Dům má sedm nadzemních podlaží, z nichž poslední je ustoupené. Dům je funkčně rozdělen na část mateřské školy, která zabírá první dvě nadzemní podlaží, a bytovou část, která pokračuje od třetího nadzemního podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.