Diplomové práce

Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Bc. Jan Rýpar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu je nalézt nové využití nedávno zkrachovalé textilní továrny, nacházející se na okraji historického centra města, a obnovit tak její význam nejen pro město, ale i jeho okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.