Diplomové práce

Zborovská rokle

Bc. Jakub Středa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt přetváří Zborovskou rokli v plnohodnotné čtvrťové centrum. Vytváří prostory pro aktivity každodenní rekreace a pro bydlení. Návrh tak zvyšuje kvalitu, prostupnost a obytnost tohoto veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.