Závěrečné práce

Radnice Praha 5 – Smíchov

Bc. Peter Koban

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom projektu je návrh novej budovy radnice pre mestskú časť Praha 5. Jej jednotlivé oddelenia a odbory v súčasnosti sídlia v rôznych objektoch a nová budova ponúkne priestor pre ich zlúčenie pod jednou strechou. Radnica má vzniknúť v priestore torza mestského bloku rozrušeného priečnou komunikáciou. Ambíciou je taktiež ukázať víziu, či názor na riešenie tohoto územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.