Diplomové práce

Konverze průmyslového areálu na sportovní centrum

Bc. Petr Vlach

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je zpracovat část nefunkčního průmyslového areálu v Praze 9 Vysočanech u stanice metra Kolbenova. Navržené sportovní centrum (tréninkové centrum akčních sportů, jehož součástí je hotel a restaurace) nahrazuje stávající halu č.18 a je součástí společného urbanistického řešení areálu zpracovávaném v ateliéru Rothbauer.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.