Závěrečné práce

Městské a říční lázně Žďár nad Sázavou, Farská humna

Bc. Zbyněk Buchta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh řešení prostoru Farských humen.Práce bude obsahovat návrh objektu veřejných městskýchlázní s bazénem nebo veřejných říčních lázní, včetně doplňujícíhoobčanského (např. bistro, kavárna, klubové místnosti) a nezbytnéhoprovozního zázemí. Součástí řešení bude návrh řešení přilehléparkové plochy a břehu Sázavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.