Závěrečné práce

Židovské muzeum v Praze

Bc. Lukáš Kaufman

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo vytvoření nového vstupního objektu do areálu židovského města a s ním spojeného Židovského muzea v Praze. Má také za cíl nalézt vyvážené odpovědi na moderní požadavky v historické lokalitě. Hlavním posláním budovy je být vstupem do Josefova, informačním centrem pro návštěvníky, ale také kavárnou a diskusním pódiem pro nejrůznější akce a semináře. O to vše se budova pokouší při zachování jejího leskle bílého kompaktního vzhledu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.